Culturconomy konference i Nationalmuseet

Den 8. november 2016 blev der afholdt Culturconomy konference i Nationalmuseet. Konferencen var inspireret af Christian Haves seneste bog: ‘Den Nye Guldalder ? kunsten som vækstmotor’. En spændende dag og den første af sin slags. I al sin enkelhed handler det om, hvordan at kulturlivet kan indgå samarbejder med virksomheder til gensidig gavn. Der er helt klart fremtid i den tankegang. Både fordi kulturinstitutionerne fattes penge pga. nedskæringer, men også fordi at der kan opstå meget interessante projekter, når parterne blot finder en fælles sag.

Af spændende eksempler kan nævnes Prxjects by Mercedes Benz, og deres samarbejde med musikeren Kwamie Liv. Christian Have har samlet sine tanker om emnet i begrebet CCRHvor CSR ofte handler om et socialt- eller miljømæssigt engagement, handler CCR om kultur. “Corporate Cultural Responsibility er en virksomheds (eller en organisations eller en fonds) aktive medansvar for udviklingen, genopbygningen, aktiveringen, driften eller tilpasningen af et samfunds kulturelle identifikationsfaktorer såsom sproget, musikken, kunsten, litteraturen, troen ? fra det talte ord til den nyeste kunst/media-hybrid.” corporateculturalresponsibility.dk

Vi var over 100 til stede i Nationalmuseets smukke sal ovenover hovedindgangen. Stemningen ulmede af stor nysgerrighed, en smule frygt over, hvad det hele skal ende med og en positiv oplevelse af, at man selv kan være med til at bestemme fremtiden.

Værd at vide

Hjemmeside: culturconomy.dk Hjemmeside: christianhave.dk