Tid, sted og materialitet i din kulturformidling

I mit speciale gik jeg anderledes til værks ved at gøre brug af videnskabsteorien: Agential Realism. Casen var eventet Geekcore, der bliver afholdt hvert år i oktober i Valby Kulturhus. Agential Realism ikke blot sidestiller sproget (diskursen) med det materielle, men beviser hvordan at de ikke kan adskilles. Derfor gjorde jeg også brug af videokamera, lydudstyr for at indfange og evaluere eventet.

Slidsne er fra mine gæsteforelæsninger på Københavns Universitet, hvor jeg fortæller om videnskabsteorien, og hvordan den blev brugt i mit speciale.