Interview med Christian Villum: Status på Platform4

Platform4 eksisterer nu pa? tredje år. Har stedet udviklet sig derhen, hvor du har ønsket det?

Ja, det synes jeg i høj grad det har. For mig udgør Platform4 i al beskedenhed et af landets mest eksperimenterende projekter, og sta?r som et sted hvor folk kan lære, lege og udvikle sig selv og deres ide?er. Samtidig er Platform4 anno 2011 i allerhøjeste grad et produkt er brugerne, og det har fra starten være en af grundpillerne at skabe en ny form for brugerstyring, hvor aktørerne som har lyst til at lege med har direkte pa?virkning pa? stedets profil og indhold. Det er vores ma?de at overføre open source principperne fra software verdenen til den fysiske verden, og der er vi kommet langt. Vi har ogsa? alle sammen lavet masser af fejltagelser undervejs, og det er jeg ogsa? stolt af ­ for det er den ma?de man lærer mest og tør være mest kreativ og eksperimenterende.

Dermed har vi ogsa? tonsvis at lære og udforske endnu, og projektet bliver aldrig færdigt. Det synes jeg er enormt spændende perspektiver for fremtiden.

Hvad er og har været den største udfordring?

Der har været og er stadigvæk mange store udfordringer. Den største er nok at holde alle boldene i luften, na?r man samtidig eksperimenterer i vildskab med ba?de indholdskabelse, organisation, finansiering, crowdsourcing og rammen i det hele taget. Men det er jo samtidigt det sjove!

Derudover har de været en stor, ha?rd og meget lærerig oplevelse at skulle rykke ind i et gammelt udtjent pakhus, som skal klargøres og godkendes pa? kryds og tværs før man ma? lukke folk derind. Det tog os over et år at få det i stand i starten, og det var ha?rdt for alle ­både os i ledelsen, og vores med-grundlæggere pa? universitetet og hos kommunen. Men samtidig rustede det os og rystede os sammen som hold.

Mener du at Platform4 har fundet sin plads i Aalborg?

Rent fysisk, sa? nej ­ da mobilitet og midlertidighed er indlejret i projektets grundide?. Men i overført betydning synes jeg, at vi har forma?et at skabe en niche i byen, som giver mening og som virker spændende og tiltrækkende pa? mange. Samtidig er der mange ting vi kan blive meget bedre til, bl.a. formidle historierne om alle de mange ting som foregår i huset hver uge ­ og også nå bredere ud. Der er stadigvæk mange, selv unge, som aldrig har hørt om stedet.

Hvilken forskel gør Platform4 i Aalborg?

Det vil jeg lade andre afgøre ­ men jeg vil vove pelsen og pa?sta? at vi tilbyder noget unikt, ba?de lokalt og nationalt.

Hvilken slags mennesker tiltrækker P4 ­ er der en typisk Platform4 bruger?

Vi sætter en stor prioritet at Platform4 skal være for ALLE. Ung og gammel, alle typer mennesker, alle nationaliteter. Langt de fleste har tendens til at putte mennesker og steder i kasser, sa? man lettere kan forholde sig til det, og det prøver vi bevidst at gennembryde ved at lave alle mulige forskellige aktiviteter ­ lige fra hackerkonferencer, workshops, byggedage, cafe?hygge og koncerter af vidt forskellig art ­ en overgang lavede vi for eksempel Rooftop Jazz­koncerter som appellerede til et mere modent publikum. Men na?r det er sagt, sa? har vi nar vi naturligvis en overvægt af unge brugere (sa?dan fra 16­-17 a?r op til slutningen af 30’erne), og det er ogsa? meget studerende som opsøger stedet. Ikke mindst de mange internationale i byen. Vi vil dog gerne gennembryde og gennemhulle alle fordomme, og arbejder stenha?rdt pa? at manifestere i byens bevidsthed at Platform4 er a?ben i ordets allermest bogstaveligste forstand, og at alle kan være med og nyde godt af de oplevelser der forega?r.

Har I oplevet nogen publikums fremgang gennem tiden? Og hvilke tiltag har I evt. gjort for at fa? flere mennesker til?

Ja, publikummet er vokset støt og sikkert over de sidste 3 sæsoner, men vi vil jo altid gerne have endnu flere ­ og det er e?n af vores store udfordringer. Jeg tror at mange mennesker i byen har svært ved at forsta? hvad Platform4 egentlig er, og det udmønter sig desværre i, at de dermed ikke har lyst til at kigge forbi. Hvilket er synd, for na?r folk først har været her, sa? udbryder de tit noget i retning af: “Hvor vildt! Tænk at der findes sa?dan noget i Aalborg” eller “Platform4 er det tætteste pa? en bid af Berlin som man kan komme i Danmark”. Sa? hvis nogen læser dette uden nogensinde at have været nede i Platform4, kan jeg kun opfordre folk til at stikke snuden indenfor ­ til daglig eller til et af de mange arrangementer. Tiltag har vi lavet masser af og bliver ved med det. Det er en del af eksperimentet at na? ud til folket pa? nye og kreative ma?der 🙂

Hvilke overvejelser har der ligget bag 2011 sæsonens program? Jeg har f. eks. bemærket at der har været mange workshops

Ja, det er med fuldt overlæg at vi har lagt større vægt pa? læringsdelen, idet Platform4 jo ikke ­ selvom mange tror det ­ er et kulturhus. De to første sæsoner har der været masser af “programmering”, dvs. offentlige arrangementer med musik og performance, som vi i ledelsen har sta?et bag at hive til Danmark. Det har vi gjort for at etablere Platform4 i byens borgeres bevidsthed. Men det har altid været meningen at det performance og musikalske kun skal være en del af husets aktiviteter og husets tema (som jo er udforskningen af kunst og teknologi). Nu, hvor der er blevet festet ha?rdt igennem i de to første a?r, supplerede vi i a?r nu med en læringsflade ­ som jeg godt kan afsløre bliver kraftigt udvidet i sæson 2012. Andre dimensioner som vi ogsa? udvikler kraftig pa? i forhold til de næste sæsoner er innovation og produktudvikling ­ via tilbud til projektmagere og iværksættere, og samarbejde med erhvervslivet omkring kreativitet og teknologiudvikling.

Platform4 har modtaget penge fra Statens Kunstråd over to a?r, hvilken konkret forskel har pengene gjort?

Steder som Platform4 kører pa? en ufattelig smal økonomi, og er sa?ledes til dels kun mulige pa? grund af en masse menneskers ildsjæleri. Vi prøver konstant at øge det økonomiske grundlag, og det var ogsa? derfor at Kunstra?dets støtte blev mulig. Det har givet en masse frirum til at skalere op i forhold til programlægning, strategisk udvikling, øget stabsresourcer og til at vi har kunnet være endnu mere ambitiøse med at lægge grundsten til Platform4’s vækst i de kommende a?r. Her kan jeg ogsa? godt nævne, at der virkelig kommer kul i maskinen i 2012.

Hvad er jeres planer for næste år og længere ud i fremtiden?

Planerne for de kommende a?r er et produkt af lige dele strategisk planlægning og medindflydelse fra brugerne ­ sa? det er svært at svare pa? konkret pa? den lange bane, i hvert fald hvad indholdet anga?r, udover at Platform4 skaleres op hvert a?r, og at grundværdierne med leg, informationsdeling, eksperimenteren med rammen og indholdet vil fortsætte. Men derudover har vi nogle meget ambitiøse tiltag i pistolkammeret, som vi har brygget pa? de sidste 1­1,5 a?r, som kommer til at være banebrydende indenfor vores felt og tiltrække meget opmærksomhed ­ samt sende Platform4 ud i nogle meget bredere sammenhænge.

Og hvad anga?r planerne for næste sæson, well, dem arbejder vi ha?rdt pa? henover vinteren og vil ikke løfte sløret for endnu 😉